Systemy montażu okien

Ciepły montaż

CIEPŁY MONTAŻ

Ciepły montaż jest bardzo dobrym systemem osadzania okien w otworach budowlanych. Polega on na skutecznym uszczelnieniu przestrzeni pomiędzy ościeżem a ościeżnicą okna przed utratą ciepła, przedmuchami wiatru a w skrajnych przypadkach zawilgoceniem samego muru.
Wyróżniamy kilka rodzajów ciepłego montażu:

  • Pierwszym z nich jest zastosowanie kotew montażowych, pianki montażowej oraz taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych
  • Drugim sposobem montowania stolarki jest zastosowanie panki montażowej, folii i taśmy rozprężnej, która klejona jest od strony węgarka
  • Trzecim rodzajem ciepłego montażu jest wykożystanie dybli i taśm rozprężnych. Podczas takiego montażu konieczne jest przewiercenie profili okiennych i zastosowanie wkrętów do muru ( w zależności od użytych elementów konstrukcyjnych ściany może się okazać koniecznym stosowanie kotwy chemicznej)
  • Kolejnym rodzajem jest klejowy system montażu okna w warstwie ocieplenia. System ten nie przwiduje stosowania metalowych elementów nośnych a jego rama instalacyjna jest naturalnym poszeżeniem ościeża. Maksymalne obciążenie dolnego elementu nośnego wynosi 200kg/mb przy odsunięciu 90mm od muru. System montażu okien w płaszczyźnie elewacji dedykowany jest dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego, ponieważ skutecznie eliminuje mostki termiczne tym samym poprawiając termoizolacyjność całego okna.

 

W każdym z przedstawionych sposobów montażu można stosować ciepły parapet, który dodatkowo obniża utratę ciepła z pomieszczeń.