Ocieplenia pianą PUR

Ekologiczna termoizolacja

ciepło zimą – chłodno latem

 


Zalety:

  • Brak mostków termicznych
  • Izolacja trudno dostępnych miejsc
  • Krótki czas wykonania izolacji
  • Niski współczynnik przewodzenia ciepła (ok.0,021w/m2)
  • Duża przyczepność do podłoża
  • Niewielka masa własna (30-70kg/m3)
  • Obojętność biologiczna
  • Produkt Pro-Eco

 

Izolator termiczny to materiał, bądź substancja, która charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, nazywanym współczynnikiem λ (lambda).
W budownictwie, izolacja termiczna budynków ma na celu w jak największym stopniu zminimalizować utratę ciepła z wnętrza pomieszczeń. Obecnie do dobrej termoizolacji przykłada się coraz większą wagę, nie tylko ze względów czysto ekonomicznych, ale także ze względów ekologicznych.

Niezaprzeczalnie, najistotniejsza wydaje się wartość współczynnika przewodzenia ciepła, która jednoznacznie określa sprawność izolacyjną danego materiału. Równie istotna jest grubość izolacji jaka będzie zastosowana do ocieplenia. Jest ona ściśle powiązana z wyżej wspomnianym współczynnikiem przewodnictwa ciepła, gdyż większa sprawność izolacyjna danego materiału pozwala zastosować mniejszą objętościowo warstwę izolacyjną.
Na utratę ciepła z wnętrza pomieszczeń mają wpływ także inne czynniki, jak np. niepoprawnie wykonane ściany konstrukcyjne, niewłaściwie zbudowane przegrody, liczne mostki cieplne.

 

Materiały termoizolacyjne

Do najpopularniejszych obecnie materiałów izolacyjnych zaliczyć można styropian oraz wełnę mineralną. Coraz popularniejsza jest także pianka poliuretanowa aplikowana na powierzchnię za pomocą agregatów wysokociśnieniowych, która charakteryzuje się znacznie niższym współczynnikiem przewodnictwa ciepła w stosunku do styropianu i wełny mineralnej. Dzięki temu można stosować znacznie cieńszą warstwę izolacyjną. Poniższa tabela przedstawia właściwości izolacyjne kilku wybranych materiałów.

 

Sprawność wybranych materiałów izolacyjnych
Materiał Gęstość objętościowa
kg/m3
Współczynnik przewodzenia ciepła
λ W/m∙K
Szkło piankowe czarne 100 – 180 0,07
Płyty z wełny mineralnej 40 – 80 0,043 – 0,052
Styropian 20 – 40 0,040
Pianka poliuretanowa (PUR) 30 – 70 0,022 – 0,026

 

Termoizolacja z pianki poliuretanowej

Izolacja w postaci pianki poliuretanowej nałożonej techniką natrysku, oprócz niskiego współczynnika przewodzenia ciepła posiada jeszcze kilka zalet. Przede wszystkim wyeliminowuje problem mostków cieplnych, gdyż materiał izolacyjny nakładany jest ciągiem bez łączeń. Poza tym pianka poliuretanowa jest obojętna biologicznie i nie traci nic ze swoich właściwości termoizolacyjnych przez kilkadziesiąt lat.
Pianka PUR jest obecnie jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych i oferuje znakomitą skuteczność w stosunku do swojej ceny!